Header DB Asset Services

 

Correctief onderhoud

Onder correctief onderhoud wordt verstaan: bewust een machine in bedrijf houden totdat deze technisch uitvalt, of moet worden stil gelegd omdat de functie van de machine niet meer voldoet. Deze vorm van onderhoud wordt ook wel beschreven als storings- of destructief onderhoud. Er vindt geen vroegtijdige/onnodige vervanging van onderdelen plaats. Ook het opstellen van een onderhoudsplan is overbodig.

Nadelen

Een groot nadeel van correctief onderhoud is dat uitval vaak tot gevolg heeft dat de machine volledig stil komt te staan. De reparatie moet onverwacht en ongepland plaatsvinden. In de meeste gevallen zijn hier hogere kosten aan verbonden dan bij ingepland onderhoud.

Voorwaarden correctief onderhoud

Correctief onderhoud is effectief bij niet productie-bepalende machines, en installaties waarbij vervanging snel uitgevoerd kan worden. Ook wordt het vaak toegepast op onderdelen die redundant (dubbel) zijn uitgevoerd.  Een voorwaarde is dat reserve onderdelen aanwezig moeten zijn, of snel moeten worden geleverd.

Kritieke installaties

Om langdurige downtime te voorkomen is het voor kritieke assets beter om preventief of predictief onderhoud toe te passen.

uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN