Header DB Asset Services

 

Trillingsdelger

Een van onze klanten had het volgende probleem bij een serie van generatorsets. Deze sets bestaan uit een dieselmotor die een generator aandrijft. Beide staan vast opgesteld op een gezamenlijk skid frame. De generator trilde te hard.

 

Om een beter inzicht te krijgen in het probleem is door DB Asset Services een ODS analyse gemaakt (Operational Deflection Shape). Bij deze techniek wordt op een groot aantal meetpunten een meting genomen waarbij tevens de fase wordt opgeslagen. Op basis hiervan kan een 3-D animatie worden gemaakt waarin op overdreven schaal de beweging van de machine in beeld wordt gebracht.

 

Oplossing

Uit de 3-D animatie bleek dat met name het eindschild aan niet aangedreven zijde van de generator te hard trilde op een frequentie gelijk aan de ontstekingsfrequentie van de dieselmotor.

Een van de oplossingen was om verstevigingen tussen het schild en de skid aan te brengen. Omdat dit een relatief bewerkelijke oplossing was vroeg de klant ons of wij een slimmere oplossing konden bieden.

Delger

Om het resonantie probleem op te lossen hebben we toen een custom build oplossing uitgewerkt waarbij een trillingsdelger de trillingen reduceert. Een trillingsdelger bestaat uit een massa en een veer die zodanig getuned zijn dat zij een anti trilling leveren op de frequentie van de stoor-trilling. Hierdoor neemt de oorspronkelijke trilling sterk af.

uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN