Header DB Asset Services

 

Vloeistoffenanalyse

DB Asset Services verzorgt vloeistoffenanalyses. Bij vloeistoffen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld smeerolie, koelvloeistof, hydrauliek olie etc. Vloeistoffenanalyses kunnen voor twee doeleinden worden gebruikt: nagaan of de vloeistof nog geschikt is voor gebruik, of nagaan of er slijtage deeltjes aanwezig zijn in de olie.

Werkwijze DB Asset Services

DB Asset Services kan, met behulp van vloeistofanalyse, schades op tijd zien aankomen en veroudering vaststellen. Wij laten de vloeistof, in de meeste gevallen smeerolie, bij een partnerbedrijf onderzoeken. Vervolgens analyseren wij de resultaten. Voor slijtage wordt vooral gekeken naar wat voor soort deeltjes er in de olie zitten. Zo krijgen we een goed beeld van welk component de deeltjes afkomstig zijn.

Efficiƫnte toevoeging conditie monitoring

Wanneer er ook trillingsmetingen zijn uitgevoerd, worden de resultaten gecombineerd om zo goed mogelijk te kunnen vaststellen wat de oorzaak is. Op deze wijze geven wij onze klanten op efficiĆ«nte wijze ondersteuning om schades in een vroeg stadium te identificeren. Er is dan voldoende tijd om maatregelen te treffen. De verkregen gegevens worden bewaard. Zodoende kan in de toekomst onderzoek worden gedaan naar de trend in vervuiling.

Veroudering vloeistof

We gaan na of de vloeistof nog geschikt is voor gebruik. Bij olie bijvoorbeeld wordt gecontroleerd of deze niet verouderd is. Ook wordt gekeken of er nog voldoende additieven in de olie aanwezig zijn.

Lage kosten

Doordat we de vloeistoffen alleen testen op tests welke nodig zijn, blijven de kosten beperkt. Wanneer de vloeistof in het lab gecontroleerd is, zal DB Asset Services haar eigen ervaring gebruiken om te bekijken of er sprake is van een overmatige aantal slijtagedeeltjes en/of andere afwijkingen.

Indicatie slijtage

Slijtage is het wegnemen van materiaal in een installatie. Deze slijtagedeeltjes worden opgenomen in de olie welke door middel van olie analyse wordt gemeten. De hoeveelheid, trend en materiaalsoort geven een indicatie van het defect en ernst.

uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN