Header DB Asset Services

 

Geluidsmetingen

Een vaak optredend comfort probleem in een gebouw of schip is dat van overmatig geluid. DB Asset Services verricht geluidsmetingen om te achterhalen of het geluidsniveau te hoog is. Hierbij wordt het gemeten niveau vergeleken met de van toepassing zijnde norm. In het geval het geluidsniveau te hoog is, wordt gekeken wat de bron is.

Compleet pakket

Bij proefvaarten van schepen wordt vrijwel zonder uitzondering voorgeschreven dat er geluidsmetingen gedaan dienen te worden. De niveaus worden vervolgens vergeleken met de van toepassing zijnde regulering.

Omdat wij naast deze geluidsmetingen ook andere metingen verrichten (zoals trillings-comfort metingen, vermogensmetingen, machinetrillingen en thermografische metingen) kunnen wij een groot deel van uw proefvaart metingen verzorgen.

uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN