Header DB Asset Services

 

Lagerschade in baggerpomp tandwielkast

Aan boord van een hopperzuiger worden de trillingsmetingen uitgevoerd door de bemanning. De verzamelde gegevens worden opgestuurd naar de analisten van DB Asset Services voor analyse en rapportage. Tijdens een meting op de baggerpomptandwielkast werd plotseling een verhoogd trillingsniveau waargenomen. De verandering in de gemeten trillingen is veroorzaakt door gevorderde schade aan één van de lagers op de ingaande as.

 

casus1.3

 

Omdat de werkzaamheden uitgevoerd door het schip niet direct konden worden stilgelegd is besloten om de conditie van het lager te monitoren middels trillingsmetingen, totdat er een mogelijkheid was om het defecte lager te vervangen. Uiteindelijk heeft het op een verantwoorde manier schip door kunnen varen tot het lager vervangen kon worden tijdens een geplande bunkerdag, waardoor er geen ongeplande stilstand is opgetreden.

Onderstaand zijn de metingen te zien, de bovenste meting is gemeten toen het lager nog in goede conditie was, de onderste meting is van kort voor het vervangen van het lager:

casus1.4

 

Na demontage van het lager bleek er inderdaad gevorderde schade aanwezig te zijn, zoals op onderstaande foto te zien is:

casus1.2

uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN