Laterale trillingen

Bij trillingsmetingen stellen wij het trillinggedrag van machines vast. Aan de hand van het gemeten patroon, doen wij uitspraken over de conditie van de machine. DB Asset Services past trillingsmetingen vooral toe bij het identificeren van uitlijnfouten, fundatieproblemen, en lager- en tandwielschades. Dit gebeurt door te meten op roterende installaties, fundaties, en structuren (zoals dekhuizen).

 

 

db asset services Trillingsspectrum

Levensduur verlengen

Het toepassen van trillingsmetingen maakt het mogelijk om problemen in een vroeg stadium te herkennen, en proactief actie te ondernemen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk uitlijnfouten vroegtijdig te corrigeren, waardoor u de levensduur van de machine verlengt. Het is ook mogelijk om de onderhoudsintervallen verantwoord op te rekken als de metingen uitwijzen dat er zich geen problemen voordoen.

Laagfrequente trillingen

Laagfrequentie machinetrillingen zijn trillingen tot 1000 Hertz. Bij deze trillingen trilt de machine als geheel. Dit is ook met de hand voelbaar. Hoewel er veelal nog geen sprake is van schade, is er wel een verhoogd risico. Door de metingen te analyseren en naar specifieke frequenties te kijken kan de oorzaak worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld: uitlijnfouten, onbalans en/of resonantie).

Hoogfrequente trillingen

Hoogfrequente lokale trillingen (1000 Hz tot 20 kHz) ontstaan als gevolg van metallisch contact tussen draaiende delen. De machine maakt wel geluid, maar er zijn nog geen voelbare trillingen. Dit  treedt op bij o.a. lagerschades. Door oppervlakteschade wordt lokaal de smeerfilm verbroken en ontstaat metaal op metaal contact. Dit contact veroorzaakt hoogfrequente pulsen. Ook een smeerprobleem kan op deze wijze gedetecteerd worden.

Principe van trillingsmetingen

De trillings-meettechnologie heeft overeenkomsten met een dokter die een patiënt onderzoekt. Met een stethoscoop wordt naar de longen en het hart geluisterd. Zo kunnen bepaalde ziektes en/of afwijkingen worden vastgesteld.

Analyse

Het analyseren van de meetresultaten vraagt veel ervaring, omdat veel 'omgevingstrillingen' en onschuldige trillingen ook worden gemeten. Het kaf moet dus van het koren worden gescheiden. Daarnaast wordt het schadeniveau bepaald door verschillende invloeden.