Header DB Asset Services

 

Torsietrillingsmetingen

Als een aandrijving wordt ontworpen, wordt bij grotere vermogens een torsietrillingsberekening gemaakt. Op basis van de resultaten van deze berekening wordt de juiste flexibele koppeling gekozen in de aandrijving. Hiermee wordt gezorgd dat de aanstootfrequenties anders zijn dan de torsie resonantiefrequenties zodat er geen opslingering optreedt.

 

Het probleem bij een torsietrillingsberekening (vaak aangeduid met TVC oftewel Torsional Vibration Calculation) is dat de eigenschappen van de componenten niet altijd bekend zijn. Hierdoor worden er vaak theoretische aannamen gedaan, met name voor de dempingsfactor van componenten, die niet exact bekend zijn.

torsietrillingen1

Rekstrookmeting

In praktijk kan het voorkomen dat er hogere torsietrilingen ontstaan dan berekend, dit wordt gecontroleerd met rekstrookmetingen.

Te hoge torsietrillingen kunnen leiden tot vroegtijdig falen van de installatiecomponenten. Vroegtijdige detectie biedt de mogelijkheid om het torsietrillingsgedrag te verbeteren en zodoende vroegtijdig falen te voorkomen.

uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN